Rådgivning og terapi

Lene Blaabjerg

Rådgivning og terapi


Hvornår skal man opsøge en familieterapeut, og hvilken forskel kan det gøre?


Både privat og gennem mit mangeårige arbejde med familier har jeg erfaret, at ingen familier undgår, at der i perioder er store udfordringer og problemer, der tager meget opmærksomhed i familien. Ofte lykkes det de voksne i familien selv, eller med hjælp fra familie og venner, at få den gode balance mellem glæder og udfordringer tilbage i familien.


Andre gange kommer vægtskålen med problemer og udfordringer til at veje tungest, og der kommer ubalance i familien. Denne ubalance kommer til udtryk på forskellig vis i de enkelte familier:

Mange diskussioner mellem de voksne

Stemningen ved måltiderne bliver anstrengt og konfliktfyldt

Der kommer diskussioner om børneopdragelsen

Børnene bliver urolige, får ondt i maven, vil ikke spise, begynder at tisse i bukserne, kan ikke falde i søvn, vil ikke i børnehave/ skole.

Teenageren overholder ikke aftaler, opholder sig mere hos vennerne end hjemme


Ubalancen kan også komme i forlængelse af sorg over ubearbejdet tab eller krise:

Tab af:

nærtstående familiemedlem/ven

job

helbred

”familielivet” (børnene flyttet hjemmefra)

drømme og forventninger til fremtiden/ hvad skal der ske?


Hvis du kan genkende noget af dette, og det har stået på et stykke tid, kan det være nu, det er en god ide at søge professionelt hjælp hos en par- og familieterapeut.

Terapeuten hjælper til:

at alle i familien kan udtrykke, hvad de savner

at alle bliver hørt

at der ses bagom problemet

at der findes nye handlemåder i familien, og derved opstår nye mønstre i familien

at se familielivet i et nyt perspektiv


Uanset hvad ubalancen i familien skyldes, er det de voksnes ansvar, at familien trives.Individuel terapi og rådgivning

I individuel terapi har du mulighed for at kigge nærmere på temaer, der optager, udfordrer eller hæmmer dig.


Det kan være temaer som ensomhed, lavt selvværd, tab, sorg og savn. Temaerne kommer ofte til udtryk som angst, stress, skam eller skyldfølelse.


Under samtalerne finder vi i fællesskab frem til de sammenhænge der er mellem din ”psykologiske bagage” og de handlemønstre, der er aktuelle i dit liv her og nu.


Ofte bliver et konkret tema aktuel i bestemte relationer. Det kan føre til, at du mistrives eller undgår disse relationer. Dette kan være løsningen i en periode, men sjældent holdbar på sigt, med mindre du er afklaret med, hvorfor du har valgt relationen fra.


Det er min erfaring, at rådgivning og terapi hjælper dig til en afklaring og forståelse for de mønstre, du oplever som uhensigtsmæssige og udfordrende. Derfra får du et mere sikkert og for dig trygt sted at bevæge dig videre fra.Parterapi og rådgivning


Gennem parterapi kan du og din partner få støtte til at finde følelsen af større samhørighed og nærhed med hinanden. Jeg tager udgangspunkt i det som i hver især synes, der fylder i parforholdet. Hvad enten det er kommunikative, praktiske eller emotionelle problemstillinger.


For mange par forsvinder nærheden og samhørigheden mellem parterne i hverdagens travlhed. Mange kører fast i gamle mønstre og oplever at gnisten i parforholdet forsvinder. Efterhånden bliver skænderier og konflikter en større og større del af hverdagen.


Parterapi giver mulighed for at styrke parforholdet og komme styrket igennem en kritisk og udfordrende periode. Det er min erfaring, at en investering i parterapi, er en investering i fremtiden. Den styrke som parret kommer videre med, spreder sig som ringe i vandet til deres børn, familie og øvrige relationer i deres liv. Parterapi er en enestående mulighed for at drage omsorg for det, som betyder allermest.Familieterapi og rådgivning


I en familie er kvaliteten af det, der foregår mellem familiemedlemmerne afgørende for, hvordan familien trives. Hvis der er en i familien, der ikke trives, påvirker det alle i familien.


Det er de voksne i familien, der har ansvaret for stemningen og trivslen i familien, men ofte er det børnene/ de unge, der får symptomer på, at der er noget galt i familien. Børn er følsomme overfor stemningen mellem forældrene og i familien.


Symptomerne hos børnene/ den unge kan være mange:


De trækker sig fra vennerne

De vil ikke i børnehave/skole

De har svært ved at sige farvel

De får ondt i maven

De kan ikke sove

De vil ikke spise

De overholder ikke aftaler


Symptomerne, som jeg også kalder børnenes signalflag, er et tegn til forældrene om, at der er noget, der skal kigges på i familien.


Ofte kan der være brug for rådgivning i forhold til et konkret problem, som ovenfor beskrevet. Disse forløb kræver ofte kun 1 - 3 samtaler.


Ved et familieterapeutisk forløb arbejder jeg med de dynamikker, udfordringer og muligheder, der er i familien. Sammen finder vi frem til løsninger, der kan hjælpe jer til at se nye handlemuligheder og perspektiver for jeres familie.


I familieterapi deltager hele familien, det vil sige både forældre og børn. Alle har måske ikke lige meget på sinde, eller lyst til at sige noget, men som terapeut hjælper jeg til, at alle har mulighed for at komme frem med det, der presser sig på. Hvis børnene kun vil lytte, er det også en mulighed, men det er vigtigt at alle er fysisk til stede i rummet.


Hvis I som forældre er skilt eller på vej til at blive skilt, vil det være en stor hjælp til jeres børn, hvis I kan tage et fælles ansvar for jeres børns trivsel i denne omstillingsproces. Hvis det ikke er muligt for jer at sidde sammen, kan man som forælder vælge at komme alene til rådgivning.


Jeg har i min rådgivning og terapi altid fokus på, hvad der er bedst for den enkelte familie, da ingen familier er ens. Min opmærksomhed er rettet mod relationen og samspillets betydning for familiens trivsel.Min praksis:

Oplevelsesorienteret  terapi.


Den terapi, jeg tilbyder, hedder oplevelsesorienteret terapi. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i det, som opleves og mærkes i nuet. Hvad der opleves i nuet trækker ofte tråde tilbage til tidligere oplevelser. At blive klogere på sin erfaringsbagage og arbejde med, hvordan tidligere oplevelser har præget os, gør det ofte nemmere at navigere i livet, som vi lever i her og nu.


Under samtalen afdækkes, hvordan samspillet mellem parret/familiemedlemmerne kan være symptomskabende. Under forløbet finder vi frem til, hvordan det er muligt for den enkelte at tage ansvar for mulige forandringer hos sig selv, og dermed også for forandring i relationen og samværet med sin partner/familie.


Det er min erfaring, at det er en lettelse, ja ligefrem forløsende at opleve, at man ved at ændre sine mønstre eller handlemåder får en ny og mere positiv kontakt med partneren/ de andre familiemedlemmer.