Hvem er jeg

Lene  Blaabjerg

Hvem er jeg

Min baggrund:


Jeg har gennem mange år arbejdet med rådgivning til familier og teenager. Siden 2014 har jeg arbejdet med individuel, samt par- og familieterapi.


Min familieterapeutiske uddannelse har jeg fra Dansk Familieterapeutisk Institut www.dfti.dk (Udsprunget fra det tidligere Kempler institut.) Uddannelsen tager udgangspunkt i samspillet i familien/mellem parret samt i eksempler fra hverdagen.


Jeg har en grunduddannelse som sygeplejerske og en videreuddannelse til sundhedsplejerske.

Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen.


Jeg har i min rådgivning og terapi altid fokus på, hvad der er bedst for den enkelte familie, da ingen familier er ens. Min opmærksomhed er rettet mod samspillets betydning for familiens (såvel børn som voksne)/parrets trivsel.


Jeg er gift og har tre voksne børn.